Miejscowości gminy


Warszew

· Warszew · Modla ·

Wieś sołecka leżąca na wschód od Opatówka, licząca 129 mieszkańców. Należy do parafii Rajsko.

W 1443 r. wieś należała do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Na początku XVI w. wieś dawała dziesięcinę arcybiskupom, zaś plebanowi w Rajsku meszne po 2 miary żyta i tyleż owsa z łanu. W 1579 r. podstarości opatowski Miłaczewski płacił od dwóch łanów, 3 łanów sołtysich i 1 zagrodnika. Na początku XIX w. wieś przeszła na własność gen. Józefa Zajączka. Za jego czasów, w wyniku regulacji dóbr powstało 16 gospodarstw. Włościanie byli zobowiązani do opłacania czynszu, świadczenia robocizny i utrzymywania, wraz z włościanami wsi Borów, stróża dworskiego. Kobiety miały obowiązek bezpłatnie prać i strzyc dworskie owce. W 1827 r.  było tu 13 dymów i 112 mieszkańców.

W okresie powojennym działało w Warszewie Kółko Rolnicze, które zakończyło swoją działalność w 2004 r. Do lat dziewięćdziesiątych działało w Warszewie Koło Gospodyń Wiejskich.

Do sołectwa należy wieś Modła licząca obecnie 46 mieszkańców, która wymieniana była już w 1410 r. Modła od XV w., a zapewne wcześniej, była własnością prywatną. Jej właściciele zmieniali się często. Od 1575 do 1744 r. właścicielami Modły była rodzina Biernackich. Prawdopodobnie w latach 20. XIX w. Modła przeszła na własność rodziny Niemojowskich z Marchwacza.

 

Jadwiga Miluśka-Stasiak, "W kręgu Miasteczka Róży Wiatrów. Gmina Opatówek wczoraj i dziś", Opatówek 2011.Data utworzenia: 2012-03-29
Data aktualizacji: 2012-03-29

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony