Miejscowości gminy


Trojanów

· Trojanow ·

Wieś sołecka leżąca na południowy wschód od Opatówka, licząca 140 mieszkańców. Należy do parafii Opatówek.

Wieś zwana dawniej „Trajanów” w 1328 r. należała do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Arcybiskup nadał wówczas sołectwo w Trojanowie Wojciechowi Wierciałce. W 1789 r. Trojanów liczył 15 dymów i 74 mieszkańców.

W 1807 r. Trojanów wszedł w skład klucza należącego do gen. Zajączka. W wyniku regulacji dóbr przeprowadzonej przez właściciela w Trojanowie powstało 14 gospodarstw. Oprócz opłat czynszu i świadczenia robocizny włościanie byli zobowiązani, wraz z włościanami wsi Zduny, utrzymywać stróża dworskiego, a kobiety chodziły do mycia i strzyżenia dworskich owiec.

W XVII w. istniał w Trojanowie wapiennik i okoliczni chłopi byli zatrudniani przy wydobywaniu i wypalaniu kamienia wapiennego. Wapiennik był czynny jeszcze po II wojnie światowej, a wokół niego można było znaleźć kamienie wapienne z odciskami amonitów.

Od wieków istniał w Trojanowie na Pokrzywnicy młyn wodny, który na początku XIX w. został zamieniony na folusz dla fabryki sukna w Opatówku. Na początku XX w. pobudowano na Trojanówce murowany młyn wodny. Pozostały po nim ruiny.

W 1924 r., z inicjatywy Powiatowego Inspektoratu Ubezpieczeń Ogniowych powstała Ochotnicza Straż Ogniowa. W 1938 r. strażacy, przy wsparciu proboszcza parafii Opatówek ks. Jerzego Bekiera, wybudowali własną remizę strażacką. We wrześniu 2004 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Trojanowie obchodziła uroczyście 80-lecie swojej organizacji.

Pierwszym sołtysem po zakończeniu II wojny światowej został Józef Gołębiowski. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych prowadziło w Trojanowie działalność Koło Gospodyń Wiejskich.

Zachowały się nazwy: Trojanowski Młyn, Wapiennik.

 

Jadwiga Miluśka-Stasiak, "W kręgu Miasteczka Róży Wiatrów. Gmina Opatówek wczoraj i dziś", Opatówek 2011.Data utworzenia: 2012-03-29
Data aktualizacji: 2012-03-29

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony