Miejscowości gminy


Szałe

Wieś sołecka położona na południowy zachód od Opatówka wzdłuż południowego brzegu zalewu, licząca 755 mieszkańców. Należy do parafii Chełmce.

Dawne nazwy: Szalye, Szale. Wieś wymieniona w 1443 r., gdy arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot nadał ją jako uposażenie nowej kanonii w kolegiacie N. M. P.  w Kaliszu. Na początku XVI w. dawano z każdego półłanka po 2 korce owsa i 2 korce żyta plebanowi w Chełmcach. W 1789 r. Szałe było nadal własnością miasta Kalisza, należało do parafii Chełmce, posiadało 13 dymów i 72 mieszkańców. W 1827 r. wieś powiększyła się do 15 domów i 115 mieszkańców. W I połowie XIX wieku czynny był wapiennik, w którym były 3 piece do wypalania wapna.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1919 r. zorganizowała się grupa mężczyzn, którzy pełnili obowiązki strażackie. W latach 1966-73 wybudowano remizę strażacką.

W czasie wojny miejscowość nazywała się Schale. Pierwszym sołtysem wsi Szałe po II wojnie światowej został Lucjan Karolak. Przed wojną istniała w Szałem jednoklasowa szkoła. Po 1945 r. czynna była szkoła czteroklasowa, mieszcząca się od 1947 r. w baraku. Uczęszczało do niej ok. 20 dzieci, istniała do końca lat siedemdziesiątych. Obecnie dzieci z Szałego uczęszczają głównie do szkoły w Chełmcach. W okresie powojennym do końca lat 90. funkcjonowało Kółko Rolnicze.

W latach 1974-78 zbudowano w Szałem na Pokrzywnicy zbiornik retencyjno-rekreacyjny o powierzchni 150 ha. Od tej pory zaczęły powstawać we wsi działki rekreacyjne, nastąpił także rozwój budownictwa indywidualnego i znacznie wzrosła liczba ludności.

W 2001 roku na zalewie w miejscowości odbyło się uroczyste otwarcie VII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich "Wielkopolska 2001". Na zalewie odbywały się konkurencje wioślarskie. Kolejna X Ogólnopolska Olimpiada w Sportach Wodnych odbyła się latem 2004 r.

W Szałem zachowały się niektóre nazwy topograficzne: Doły (Magistrackie), Kobiel, Przeor, Strzechy, Topiele, Zagaje.

 

Jadwiga Miluśka-Stasiak, "W kręgu Miasteczka Róży Wiatrów. Gmina Opatówek wczoraj i dziś", Opatówek 2011.Data utworzenia: 2012-03-28
Data aktualizacji: 2012-03-28

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony