Miejscowości gminy


Porwity

· Porwity ·

Wieś sołecka położona na południe od Opatówka, licząca 154 mieszkańców. Należy do parafii Chełmce.

Wieś powstała na leśnych gruntach wsi Cienia, w tzw. „chrustach cieńskich” pod koniec XVI w. jako własność arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Na początku XVII w. połączyła się z nieistniejąca dziś wsią Lipsko. Mieszkańcy Lipska i Porwit byli zobowiązani do odbywania straży na zamku opatowskim.

Od 1807 r. wieś należała do klucza dóbr opatóweckich gen. Józefa Zajączka. W wyniku „urządzenia włościan” przez właściciela dóbr w latach 1821-28 powstało we wsi 17 gospodarstw. Włościanie płacili czynsz i świadczyli robociznę, kobiety musiały wychodzić do prania i strzyżenia owiec w folwarku Zajączki. Ok. 1855 r. wieś liczyła 25 dymów i 216 mieszkańców.

W okresie międzywojennym w Porwitach w drewnianym domu prywatnym znajdowała się szkoła.

Pierwszym sołtysem po zakończeniu II wojny światowej został Stanisław Sip. Wieś została zelektryfikowana w 1969 r. W 1956 r. powstała w Porwitach Ochotnicza Straż Pożarna. 10 lat później zakończono budowę remizy strażackiej. Od 1957 r. do początku lat 90. działało Kółko Rolnicze. Aktywnym działaczem społecznym we wsi był Stefan Knop. W 1973 r. utworzono Koło Gospodyń Wiejskich, które zakończyło swoją działalność na początku lat dziewięćdziesiątych. W latach sześćdziesiątych działało w Porwitach koło ZMW, które zajmowało się głównie działalnością kulturalną; między innymi wystawiło sztukę Karczma pod Czarnym Wąsem Jerzego Broszkiewicza. Do początku lat dziewięćdziesiątych działało także Koło Gospodyń Wiejskich.

Mieszkańcy używają jeszcze dawnych nazw topograficznych, między innymi: Kurzybród, Kadzirlok i Pustkowie.

 

Jadwiga Miluśka-Stasiak, "W kręgu Miasteczka Róży Wiatrów. Gmina Opatówek wczoraj i dziś", Opatówek 2011.



Data utworzenia: 2012-03-28
Data aktualizacji: 2012-03-28

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony