Miejscowości gminy


Nędzerzew

· Nedzerzew ·

Wieś sołecka leżącą na północny zachód od Opatówka nad rzeką Swędrnią, licząca 54 mieszkańców. Należy do parafii Tłokinia Kościelna.

Nędzerzew był wsią królewską i wchodził w skład starostwa kaliskiego. Na początku XVI w. dawał dziesięciny i meszne po groszu z łanu (zarówno z folwarku, jak i łanów kmiecych) proboszczowi w Tłokini. W Nędzerzewie istniał w średniowieczu młyn wodny, który należał do klasztoru benedyktynów w Kościelnej Wsi.

Od 1807 r. Nędzerzew wchodził w skład klucza dóbr opatóweckich gen. Józefa Zajączka. W ramach przeprowadzonej przez niego w latach 1821-28 regulacji dóbr utworzono 22 gospodarstwa różnej wielkości. Oprócz czynszu i robocizny, które obowiązywały włościan, na kobiety nałożono obowiązek prania i strzyżenia owiec dworskich w Winiarach. W marcu 1864 r., na mocy carskiego ukazu uwłaszczeniowego, we wsi Nędzerzew zostało uwłaszczonych 21 gospodarstw. Pod koniec XIX w. wieś należała do gminy Tyniec. Ok. 1885 r. wieś liczyła 22 dymy i 107 mieszkańców, zaś osada Nędzerzew – 2 dymy, 9 mieszkańców.

W Nędzerzewie znajduje się malowniczy ciąg moren polodowcowych, który został włączony do utworzonego w 1991 r. obszaru krajobrazu chronionego „Dolina rzeki Swędrni”. Występuje tam bogata flora, w tym chronione gatunki roślin. Przewiduje się utworzenie zapory wodnej na Swędrni.

W latach 1996-2005 na wzgórzach Nędzerzewa odbywały się Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim „FAMILY CUP”.

 

Jadwiga Miluśka-Stasiak, "W kręgu Miasteczka Róży Wiatrów. Gmina Opatówek wczoraj i dziś", Opatówek 2011.Data utworzenia: 2012-03-28
Data aktualizacji: 2012-03-28

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony