Miejscowości gminy


Dębe - Kolonia

Wieś sołecka położona na północ od Opatówka licząca 150 mieszkańców. Należy do parafii Dębe i powstała jako kolonia tej wsi w II połowie XIX w. W okresie międzywojennym i prawdopodobnie wcześniej mieszkali tu osadnicy niemieccy zwani przez miejscową ludność „Ślązakami”. Były to liczne rodziny posiadające duże gospodarstwa. Wszyscy dobrze znali język polski i byli przyjaźnie nastawieni do Polaków. Dzieci uczęszczały do polskiej szkoły zbudowanej w 1920 r. Wzajemne stosunki układały się bardzo dobrze.

Po wybuchu II wojny światowej władze niemieckie nakazały kolonistom przejąć ziemie Polaków. Koloniści jednak tego nie zrobili, czym zaskarbili sobie wdzięczność Polaków. Po wkroczeniu wojsk radzieckich koloniści byli prześladowani i wówczas z pomocą spieszyli im Polacy. Polityka władz Polski Ludowej doprowadziła jednak do tego, że po wojnie prawie wszyscy koloniści opuścili Dębe – Kolonię. Koloniści zostawili po sobie dobre wspomnienia. Śladem ich pobytu są szczątki ewangelickiego cmentarza w pobliskim lesie przy drodze w kierunku Nakwasina Starego.

W 1946 r. powstała w Dębem-Kolonii Ochotnicza Straż Pożarna, której remiza mieści się w dawnym domu ludowym.

W 1966 r. wieś została zelektryfikowana. Do końca lat siedemdziesiątych istniała we wsi mała czteroklasowa szkoła. Do końca lat osiemdziesiątych działało Koło Gospodyń Wiejskich.

 

Jadwiga Miluśka-Stasiak, "W kręgu Miasteczka Róży Wiatrów. Gmina Opatówek wczoraj i dziś", Opatówek 2011.Data utworzenia: 2012-03-28
Data aktualizacji: 2012-03-28

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony