Kroniki XX i XXI wieku


Kronika XX wieku

Jadwiga Miluśka

Ważniejsze wydarzenia XX stulecia w Opatówku

1901 r. decyzja właściciela majątku w Opatówku Karola Schlössera o budowie pałacu na miejscu zrujnowanego pałacu gen. Zajączka
1902 r. Opatówek liczył 2200 mieszkańców
1902 r. 11 lutego - uroczyste 88 urodziny właściciela fabryki sukna Ferdynanda Nitschego
1902 r. 5 października przejechał przez Opatówek pierwszy pociąg z Kalisza do Warszawy
1903 r. do Opatówka przybył ks. dr Adam Marczewski
1904 r. 4 stycznia - powitanie Henryka Sienkiewicza na dworcu kolejowym w Opatówku przez delegację kaliską
1905 r. 10 grudnia - poświęcenie domu ludowego i czytelni publicznej w domu Stefana Gillera
1905 r. z inicjatywy Bronisława Korejwo powstała ogniowa straż miejska
1906 r. wizyta ks. biskupa Zdzitowieckiego, rozpoczęcie przebudowy kościoła parafialnego w Opatówku
1907 r. 4 lipca założenie stowarzyszenia "Zgoda"
1907 r. 9 lipca - poświecenie sztandaru strażackiego i remizy na rynku w Opatówku
1907 r. sierpień, wrzesień - strajk robotników fabryki sukna w Opatówku
1908 r. Ernest Ferdynand Nitsche przekazał fabrykę sukna synowi Pawłowi
1909 r. 6 kwietnia - uroczyste sadzenie drzewek podarowanych przez właściciela Marchwacza - Niemojowskiego
1909 r. lipiec - Stefan Giller opuścił Kalisz i przeniósł się na stałe do Opatówka
1909 r. 12 sierpnia - zmarł w Dreźnie w wieku 95 lat Ernest Ferdynand Nitsche
1909 r. 30 sierpnia - czasowe zamknięcie fabryki sukna
1909 r. 11 grudnia - poświęcenie świątyni wzniesionej staraniem ks. Adama Marczewskiego
1911 r. 1 października powstało Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Opatówku
1912 r. konsekracja kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa przez ks. biskupa Zdzitowieckiego
1914 r. maj - rozpoczęcie budowy kolejki wąskotorowej z Opatówka do Zbierska - od stacji Opatówek w kierunku Rożdżał
1914 r. maj - otwarcie stacji telegraficznej przy stacji pocztowej w Opatówku
1914 r. 15 sierpnia - do Opatówka wkroczyli Niemcy
1915 r. budowa utwardzonej drogi w kierunku Koźminka
1917 r. powstał oddział Polskiej Organizacji Wojskowej w Opatówku
1917 r. założenie Kółka Amatorskiego miłośników sceny
1918 r. 27 stycznia - zmarł Stefan January Giller
1918 r. 11 listopada - rozbrojenie niemieckiego oddziału przez członków POW w Opatówku
1918 r. powstała siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna
1919 r. wrzesień - powstała Preparanda Nauczycielska
1919 r. w Opatówku rozpoczęło działalność Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
1919 r. 14 czerwca - odwiedził Opatówek nuncjusz papieski - Achille Ratti - późniejszy papież Pius XI
ok. 1920 r. budowa budynku fabryki Lalek i Zabawek Drewnianych braci Pinczewskich przy ul. Łódzkiej
1920 r. powstało Koło Polek
1920 r. 12 maja - powstała organizacja harcerska w Opatówku
1920 r. wrzesień - powstało Państwowe Seminarium Nauczycielskie, pod roku przeniesione do Liskowa
1922 r. rozpoczął działalność Związek Strzelecki
1922 r. Koło Polek przekształciło się w Narodową Organizację Kobiet
1922 r. działało w Opatówku kino "Uciecha"
1923 r. poświęcenie sztandaru Narodowej Organizacji Kobiet i otworzenie ochronki dla dzieci
1924 r. powstanie Seminarium dla Ochroniarek (po Preparandzie)
ok. 1925 r. strajki robotników fabryki sukna, zamknięcie fabryki
1925 r. przejechały pierwsze autobusy z Kalisza do Błaszek i Koźminka
1926 r. 4 października - zmarł Piotr Szadkowski, zasłużony obywatel Opatówka
1928 r. uroczyste powitanie na opatowskim rynku prezydenta Ignacego Mościckiego wracającego z Kalisza do Warszawy
1929r. powstała Kasa Stefczyka
1929 r. kościół w Opatówku otrzymał nowe organy
1931 r. 29 kwietnia - zmarł ks. dr Adam Marczewski
1931 r. wrzesień - Seminarium dla Ochroniarek wydało gazetkę "Nasze Pisemko"
1931 r. 22 listopada - odsłonięcie pomnika Wolności w Opatówku
1933 r. powstało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej
1935 r. poświęcenie sztandaru harcerskiego
1936 r. strajk okupacyjny robotników zatrudnionych przy budowie dróg
1937 r. zaczął ukazywać się "Tygodnik Opatowski"
1938 r. podłączono Opatówek do elektrowni w Kaliszu
1939 r. 29 czerwca - uroczyste obchody "Dni Morza"
1939 r. 4 września - wkroczenie Niemców do Opatówka
1939 r. listopad - pierwsze aresztowania opatowian i wywózki do obozów zagłady
1940 r. 15 kwietnia - aresztowanie dużej grupy opatowian i wywiezienie do obozów zagłady
1945 r. 22 stycznia - do Opatówka wkroczył oddział wojsk radzieckich
1945 r. 23 stycznia - ostateczne wycofanie się, po walkach z Rosjanami, Niemców z Opatówka
1945 r. luty - organizacja szkoły powszechnej
1945 r. kwiecień - powstała Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
1945 r. parcelacja majątku Konrada Wünschego
1947 r. w Opatówku zasadzono 210 lip
1948 r. 17 kwietnia - ekshumacja zwłok żołnierzy radzieckich z Placu Wolności na miejscowy cmentarz
1948 r. 22 kwietnia - konsekracja dzwonów przez ks. biskupa Karola Radońskiego
1948 r. 31 maja - uroczyste rozpoczęcie budowy szkoły w Opatówku
1949 r. 4 kwietnia - powstała Gminna Biblioteka Publiczna w Opatówku
1950 r. marzec - pobicie rekordu Polski w murarstwie przy budowie szkoły
1951 r. oddanie do użytku budynku szkoły podstawowej
1952 r. powstała tuczarnia w Opatówku
1952 r. na terenie zabudowań byłego majątku w Opatówku powstał Państwowy Ośrodek Maszynowy
1958 r. powstał Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Pulpownia"
1959 r. 29 sierpnia - sesja naukowa poświęcona rodzinie Gillerów
1959 r. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" oddała do użytku Wiejski Dom Towarowy
1962 r. oddanie do eksploatacji budynku Stacji Kolei Dojazdowych w Opatówku
1963 r. otwarcie w Opatówku pierwszego w kraju wiejskiego kina panoramicznego "Jutrzenka"
1964 r. powstanie Spółdzielni Kółek Rolniczych
1965 r. 11 października - uroczyste otwarcie świetlicy przy Fabryce Mebli
1968 r. otwarto lecznicę dla zwierząt przy ul. Parkowej
1969 r. oddanie do użytku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Opatówku
1969 r. 13 grudnia - pożar byłej Fabryki Sukna
1969 r. luty - budynek przetwórni Owocowo -Warzywnej przejęła Fabryka Mebli w Opatówku
1972 r. powstał Zespół Szkół Rolniczych i kompleks budynków
1972 r. oddanie do użytku bloków mieszkalnych przy ul. św. Jana
lata 70-te budowa bloków mieszkalnych przy ul. Św. Jana i Piaskowej
1973 r. pożar pałacu Schlössera
1974 r. zbudowano gościniec "Czarnuszka"
1974 r. Bank Spółdzielczy przeniesiono do nowego budynku przy ul. Poniatowskiego
1975 r. nadanie Szkole Podstawowej w Opatówku imienia Janusza Kusocińskiego
1976 r. 23 czerwca - uroczyste "wianki" nad stawem w Opatówku
1976 r. Opatówek "Mistrzem Gospodarności"
1976 r. elektryfikacja linii kolejowej przechodzącej przez Opatówek
II połowa lat 70-tych budowa bloków mieszkalnych przy ul. Piaskowej
1978 - 1982 budowa wodociągu w Opatówku
1980 r. grudzień - Urząd Gminy przeniesiono do nowego budynku
1981 r. 18 poździernik - odsłonięcie pomnika ku czci ofiar I wojny światowej z gminy Opatówek, proj. A. Oźmina
1986 r. oddanie do użytku nowego budynku Ośrodka Zdrowia w Opatówku
1987 r. 20-21 czerwca - obchody Jubileuszu 850-lecia Opatówka
1990 r. 24 marca - powstanie Towarzystwa Przyjaciół Opatówka
1990 r. oddanie do użytku gminnego wysypiska śmieci w Cieni I
1990 r. wrzesień - wyszedł pierwszy numer miesięcznika "Opatowianin"
1990 r. wrzesień - samorząd lokalny w Opatówku, jako jeden z pierwszych w Polsce, przejął finansowanie szkół
1990 r. nadanie nazw ulicom wytyczonym na nowym osiedlu: Gen. Zajączka, ks. A. Marczewskiego, Braci Gillerów i Piotra Szadkowskiego; rozpoczęcie budowy osiedla "Na Wądołach"
1991 r. maj - przebudowa prezbiterium kościoła w Opatówku
1991 r. 11 grudnia - otwarcie Muzeum Historii Przemysłu w budynku dawnej fabryki sukna, pierwsza wystawa "Przemysł w Kaliskiem w okresie industrializacji ziem polskich w XIX w."
1992 r. 25 września - inauguracja roku kulturalno-oświatowego przez wojewodę kaliskiego w Muzeum Historii Przemysłu
1993 r. przez Opatówek prowadzona jest linia światłowodowa
1993 r. przyznanie Muzeum Historii Przemysłu Ogólnopolskiej Nagrody I stopnia za najciekawsze wydarzenie muzealne przez Ministerstwo Kultury i Sztuki
1994 -1998 gazyfikacja gminy Opatówek
1994 r. 3 grudnia - inauguracyjne spotkanie grupy AA w Opatówku
1995 r. 20 maja - na kościele zainstalowano zegar satelitarny
1995 r. 24 czerwca - oddanie do użytku sześciorodzinne-go domu mieszkalnego zbudowanego przy udziale rządu duńskiego
1995 r. 4 września - zawalił się zabytkowy dworek rządcy z I poł. XIX w. przy ul. Szkolnej
1995 r. 25 września - wystawa Franciszka Starowieyskiego w Muzeum Historii Przemysłu
1995 r. 19 grudnia -jubileusz 50-lecia Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Opatówku
1997 r. wydano tekę "Gmina Opatówek w rysunkach Władysława Kościelniaka"
1997 r. wiosna - Przedsiębiorstwo "Hellena" rozpoczęło produkcję w zakładzie wybudowanym na miejscu dawnej tuczami w Opatówku.
1997 r. 30 października - nadanie herbu Gminy Opatówek, proj. Władysława Kościelniaka
1997 r. 19 listopada - odnalezienie dokumentów rodziny Gillerów na strychu ich rodzinnego domu
1998 r. rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Opatówku
1998 r. 1 lutego - przekształcenie Jarocińskiej Fabryki Mebli w spółkę "Fameb"
1998 r. kwiecień - I wiosenne Targi Ogrodnicze, Rolnicze i Działkowe "Pamiętajcie o ogrodach", następne targi w 1999 i 2000 r.
1999 r. 17 maja - uroczysta sesja Rady Gminy poświęcona kulturze, jubileusz 50-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej, nadanie bibliotece imienia Braci Gillerów, otwarcie wystawy "Agaton i Stefan Gillerowie - wielcy opatowianie"
1999 r. 20 czerwca - wyścig kolarski w setną rocznicę Wyścigu Objazdowego Królestwa Polskiego z metą na boisku w Opatówku
1999 r. powstała pierwsza w powiecie kaliskim ścieżka rowerowa prowadząca wzdłuż zakładu "Hellena" do parku ufundowana przez "Hellenę".
1999 r. 1 września - uroczysta inauguracja roku szkolnego w nowo utworzonych gimnazjach w Opatówku, Rajsku i w Chełmcach
1999 r. 5 września - promocja Powiatu Kaliskiego w Muzeum Historii Przemysłu, dożynki gminne i uroczystości na boisku Zespołu Szkół Rolniczych w Opatówku
1999 r. jesień - ułożenie chodnika z kostki brukowej w parku (Gmina i TP S. A.) i na cmentarzu ("Hellena")
1999 r. listopad - zainstalowanie nowej centrali telefonicznej w Opatówku
1999 r. 1 października - powstała w Opatówku filia Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi
1999 r. 1 grudnia - Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku powierzono zadania biblioteki powiatowej dla Powiatu Kaliskiego Ziemskiego
1999 r. 22 grudnia - ogłoszono upadłość "Famebu"
2000 r. marzec - ukończono zewnętrzną elewację biurowca "Helleny" z obrotową reklamą na dachu
2000 r. 1 lipca - przekształcenie Zespołowi Szkół Rolniczych w Opatówku w Zespół Szkół i nadanie imienia Stanisława Mikołajczyka, od 1 września rozpoczęło pracę liceum
2000 r. Opatówek liczy ok. 4 tys. mieszkańców, gmina ok. 10 tys.


"Opatowianin", styczeń-marzec 2001

 Data utworzenia: 2010-11-24
Data aktualizacji: 2010-11-24

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony