II Wojna Światowa


Ucieczka trzech więźniów z KL Auschwitz

Adam Cyra

 

W dniu 13 czerwca 1942 r., w godzinach popołudniowych, uciekło trzech więźniów z KL Auschwitz: student Marian Mykała (nr 1363), urzędnik Zygmunt Piotrowski (nr 15303) i ślusarz Franciszek Sykosz (nr 15402). Obezwładnili oni i zabili na terenie Klucznikowic (obecnie dzielnica Oświęcimia), pilnującego ich esesmana, kiedy pracowali w zagajniku poza obozem nad rzeką Sołą, w pewnym oddaleniu od swojego komanda. Mieli tam za zadanie wyciąć style do łopat.

Nagle zaatakowany i zabity esesman był Kommandoführerem komanda, które liczyło 30 więźniów. Po stwierdzeniu ucieczki i znalezieniu ciała zabitego, pozostałym 27 więźniom polecono położyć się na ziemi i w bestialski sposób ich pobito, a następnie zostali oni odwiezieni do obozu i umieszczeni w bunkrach bloku nr 11 na okres dwóch tygodni. W tym czasie obozowe gestapo intensywnie ich przesłuchiwało.

Aresztowano również kilku robotników, zatrudnionych w firmie Deutsche Erd- und Steinwerke,  pracujących w pobliżu miejsca tego zdarzenia przy bagrze, czyli urządzeniu wydobywającym żwir z dna Soły. Hitlerowcy przypuszczali bowiem, że ucieczka ta nastąpiła w porozumieniu z pracownikami cywilnymi, zatrudnionymi w tej żwirowni. Wśród zatrzymanych byli także maszyniści, obsługujący kolejkę wąskotorową, służącą do przewożenia żwiru (ta bocznica kolejowa została później rozebrana). Aresztowanych osadzono w KL Auschwitz. Byli to pochodzący z Oświęcimia lub okolicy: Jan Bibrzycki (nr 47772), Józef Pędziwiatr (nr 47773) i Jan Sajdak (nr 47774), których przywieziono do KL Auschwitz transportem zbiorowym 17 lipca 1942 r. Ponadto aresztowano wówczas: Franciszka Kowalczyka z Brzeszcz i Józefa Szczerbowskiego z Oświęcimia.

W związku z powyższa ucieczką władze niemieckie postanowiły początkowo aresztować kilkanaście osób spośród inteligencji w Oświęcimiu jako zakładników, których zamierzano rozstrzelać. Później nastąpiła zmiana decyzji odnośnie pierwotnie wyznaczonych zakładników, których zastąpiono osobami mniej wykształconymi i już uprzednio karanymi za drobne „przewinienia” wobec okupanta. Byli to: Jan Adamczyk, Franciszek Kapała, Franciszek Mydlarz, Karol Pochludka, Franciszek Podbielski, Andrzej Porządnicki, Albin Siwek, Józef Szałaśny, Antoni Szklarczyk i Franciszek Wójcik.

W odwecie zatrzymano również w rodzinnym domu w Opatówku koło Kalisza  rodziców (Kazimierę i Konstantego  Piotrowskich) oraz siostrę (Janinę Piotrowską) zbiegłego Zygmunta Piotrowskiego, przywieziono ich do obozu i powieszono po wieczornym apelu przed kuchnią obozową 17 sierpnia 1942 r. Sam Zygmunt Piotrowski przeżył, ukrywając się w różnych rejonach okupowanej Polski aż do wyzwolenia. Symboliczny grób jego rodziców i siostry znajduje się na cmentarzu miejskim w Kaliszu.

Ponadto w Katowicach aresztowano żonę Franciszka Sykosza,  umieszczając ją w KL Auschwitz. Gertrudę Sykosz zginęła w obozie 12 lutego 1943 r.  Losy jej męża, Franciszka Sykosza, są do dzisiaj nieznane.

Aresztowany został także ojciec i siostra drugiego zbiega Mariana Mykały, pochodzącego z Jęzora koło Sosnowca. Byli to: Franciszek Mykała i Leokadia Mykała, których rozstrzelano pod Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku nr 11 w dniu 17 sierpnia 1942 r., chociaż istnieje również przypuszczenie, że nie zostali rozstrzelani, lecz powieszeni także – jak rodzice i siostra Zygmunta Piotrowskiego - po apelu wieczornym przed kuchnią obozową.

Marian Mykała udał się w rodzinne strony do Proszowic, gdzie miał nawiązać kontakt z miejscową konspiracją. Latem 1944 r. – jak twierdzi jego siostrzenica Zofia Dąbrowska - podobno został rozstrzelany wraz z matką Zofią podczas egzekucji dokonanej przez Niemców w lesie w Koniuszy koło Proszowic.

Ponadto w dniu 17 sierpnia 1942 r. rozstrzelano pod Ścianą Straceń w KL Auschwitz piętnaście osób, pochodzących z Oświęcimia i okolicy, którymi byli wspominani już robotnicy i maszyniści, pracujący przy transporcie i wydobyciu żwiru z dna Soły, a także zakładnicy spośród przypadkowo wybranych mieszkańców Oświęcimia, których wcześniej wyznaczono na egzekucję. Rodziny straconych zostały wezwane do siedziby gestapo w Oświęcimiu, która mieściła się w budynku plebanii i powiadomione ustnie przez mówiącego po polsku policjanta niemieckiego o nazwisku Garalla, że ich bliskich rozstrze-lano w odwet za zabicie esesmana.

Podczas egzekucji w KL Auschwitz w dniu 17 sierpnia 1942 r. zginęły z Oświęcimia i okolicy następujące osoby:
- Jan Bibrzycki (palacz), ur. 15.07.1915 r. w Babicach, za-mieszkały w Oświęcimiu,
- Józef Pędziwiatr, (palacz), ur. 31.08.1913 r. w Klucznikowicach, zamieszkały w Dworach,
- Jan Sajdak (maszynista), ur. 29.11.1895 r. w Jawiszowicach i tam zamieszkały,
- Franciszek Kowalczyk (rybak), ur. 1.04.1906 r. w Brzeszczach i tam zamieszkały,
- Józef Szczerbowski (maszynista), ur. 19.03.1917 r. w Oświęcimiu i tam zamieszkały
oraz dziesięciu zakładników:
- Jan Adamczyk (garbarz), ur. 6.08.1908 r. w Kleczy k. Wado-wic, zamieszkały w Oświęcimiu,
- Franciszek Kapała (malarz), ur. 1.05.1900 r. w Hruschau na Zaolziu, zamieszkały w Oświęcimiu,
- Franciszek Mydlarz (robotnik), ur. 25.08.1877 r. w Pławach, zamieszkały w Oświęcimiu,
- Karol Pochludka (stolarz), ur. 2.10.1893 r. w Oświęcimiu i tam zamieszkały,
- Franciszek Podbielski (murarz), ur. 10.10.1890 r. w Oświęci-miu i tam zamieszkały,
- Andrzej Porządnicki (robotnik), ur. 17.04.1884 r. w Oświęci-miu i tam zamieszkały,
- Józef Szałaśny (robotnik), ur. 16.03.1903 r. w Oświęcimiu i tam zamieszkały,
- Albin Siwek (robotnik), ur. 1.01.1899 r. w Oświęcimiu i tam zamieszkały,
- Antoni Szklarczyk (robotnik), ur. 10.07.1900 r. w Starym Bie-runiu, zamieszkały w Dworach,
- Franciszek Wójcik (robotnik), ur. 23.05.1883 r. w Oświęcimiu i tam zamieszkały.

Przedstawione powyżej mało znane wydarzenia świadczą o terrorze okupanta niemieckiego wobec ludności Ziemi Oświęcimskiej podczas drugiej wojny światowej, który miał ją zastraszyć, aby nie udzielała pomocy uciekinierom z KL Auschwitz.

Tekst o ucieczce Mariana Mykały, Franciszka Sykosza i Zygmunta Piotrowskiego będzie stanowił część obszerniejszej pracy, zatytułowanej "Represje na mieszkańcach Ziemi Oświęcimskiej za ucieczki więźniów KL Auschwitz".

W związku z powyższym zwracam się z apelem do Rodzin zamordowanych, aby nawiązały ze mną kontakt i udostępniły posiadane przez siebie zdjęcia, dokumenty i pamiątki w celu wzbogacenia wiedzy na temat tych tragicznych zdarzeń sprzed siedemdziesięciu lat.

 

Kontakt:

adam.cyra@auschwitz.org

tel. (do pracy) 33/844-80-46

Państwowe Muzeum

Auschwitz-Birkenau

ul. Więźniów Oświęcimia 20

32-603 Oświęcim

 


Zygmunt Piotrowski. Państwowe Muzeum  Auschwitz-Birkenau
Zygmunt Piotrowski. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Akt zgonu Janiny Piotrowskiej, siostry Zygmunta. Państwowe Muzeum  Auschwitz-Birkenau
Akt zgonu Janiny Piotrowskiej, siostry Zygmunta. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Akt zgonu Kazimiery Piotrowskiej, matki Zygmunta. Państwowe Muzeum  Auschwitz-Birkenau
Akt zgonu Kazimiery Piotrowskiej, matki Zygmunta. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Akt zgonu Konstantego Piotrowskiego, ojca Zygmunta. Państwowe Muzeum  Auschwitz-Birkenau
Akt zgonu Konstantego Piotrowskiego, ojca Zygmunta. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Janina Piotrowska, lipiec 1939 r. Zginęła w Auschwitz. Ze zbiorów GBP w Opatówku.
Janina Piotrowska, lipiec 1939 r. Zginęła w Auschwitz. Ze zbiorów GBP w Opatówku.

Data utworzenia: 2012-10-22
Data aktualizacji: 2012-10-23

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony