Gospodarka


Town House - marzenie czy nadzieja?

Tomasz Rogoziński

Historia budowy interesująca zapewne czytelników rozpoczęła się we wrześniu 1993 roku, W nawiązaniu kontaktów z partnerem duńskim pomógł tutejszej gminie inż. Jerzy Wesołek, projektant oraz wykonawca wodociągu w Cieni II, poprzez firny poznańskie "Alfa Vector", Towarzystwo Budowlane "Constructa" sp. z o.o. z Poznania oraz Poland Business Service z Warszawy.

W trakcie pierwszych rozmów przedstawiciel N&R Consult A/S - Walther Rahbek z Aalborg w Danii zaproponował przeprowadzenie i wykonanie projektu pilotażowego w oparciu o zastosowanie duńskiego systemu budowlanego "Town House". Wybrano również teren pod lokalizację obiektu. Duże znaczenie dla Duńczyków miało otoczenie przyszłej budowli - w pasie naturalnej zieleni, drzew i krzewów.

N&R Consult A/S jest firmą inżynierską, która została założona w 1956 roku i obejmuje swoją działalnością szeroki wachlarz usług doradczych i projektowych w dziedzinach: energetycznej, budownictwa przemysłowego, wodociągów, oczyszczalni ścieków, badań z zakresu ochrony środowiska, budownictwa ogólnego i robót instalacyjnych. Firma zatrudnia 220 pracowników, a jej obrót za ostatni okres rozliczeniowy wyniósł -111 mln koron duńskich. Firma jest zaangażowana w większości krajów wschodnio - europejskich, krajach bałtyckich, na terenie byłego Związku Radzieckiego, w rejonie Arktyki, w Europie Południowej, Afryce i Azji.

Ustalono, że Duńczycy z polskim partnerem doprowadzą do wykonania projektu 6 domków demonstracyjnych, a następnie je wybudują z udziałem firmy "Danogips". "Danogips A/S" to firma zajmująca się produkcją i zbytem płyt gipsowych od ponad 50 lat.

Produkty te eksportowane są do wszystkich krajów europejskich oraz na Bliski Wschód. "Danogips" jest czołowym producentem płyt gipsowych w krajach skandynawskich. Posiadaja zakłady produkcyjne na terenie Szwecji i Danii oraz przedsiębiorstwa kontrolowane - spółki w Finlandii, Niemczech, Hiszpanii i Anglii, Zatrudnia 500 pracowników.

"Danogips" opracowała zasady wykonawstwa konstrukcji stalowo-gipsowych, które stanowią podstawę systemu "Town-House" (budynek miejski).

Technologia "Danogips" to konstrukcja stalowa, która jest jednocześnie ustrojem nośnym. Montuje się ją łatwo i szybko na zabetonowanych fundamentach. Ściany pokrywa się płytami gipsowymi, które równocześnie zabezpieczają stateczność konstrukcji. Wszystkie w/w elementy powodują skrócenie cyklu budowy oraz pozwalają na zachowanie europejskich standardów izolacji, funkcji i estetyki.

W efekcie przedstawionych propozycji oraz poczynionych uzgodnień dnia 15.05.1994 r. Gmina Opatówek otrzymała z Urzędu Rejonowego w Kaliszu pozwolenie na budowę budynku. Z uwagi na udział materiałów duńskich, który stanowi 20% materiałów budowlanych niezbędnych z punktu widzenie technologii a przekazywanych. nieodpłatnie w ramach pomocy rządu duńskiego dla rządu polskiego, rozpoczął się okres oczekiwania na przyjęcie materiałów. Powstały pewne problemy z ustaleniem wartości celnych od nieodpłatnie przekazywanych materiałów. Mimo to 24 czerwca udało się zrealizować przyjęcie dostawy oraz uzyskać zwolnienie z cła.

Wcześniej pod koniec maja podjęto decyzję o wykonaniu fundamentów, licząc na pozytywny finał i zrozumienie ze strony Urzędu Celnego.

Dnia 26.06.1994 r. przybył do Opatówka przedstawiciel firmy "Danogips" Jens Bykjaer Jorgensen. Następnego dnia odbyła się krótka odprawa z pracownikami Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Opatówku i przystąpiono do pracy.

Pragnę tu podkreślić ogromny wkład p. Jadwigi Bunclerowej, która wystąpiła w charakterze tłumacza pomiędzy p. Jorgensenem a polskimi pracownikami.

Określone w umowie prace mają być zrealizowane do końca września br. Czy będą, zależy to od pracy ludzi, warunków oraz możliwości finansowych. Środki na w/w cel w wys. 1 mld zł zaplanowała w budżecie na 1994 rok Rada Gminy poprzedniej kadencji. Czy takie budownictwo będzie nadzieją dla wielu rodzin oczekujących na własne mieszkanie, czy też pozostanie tylko w sferze marzeń? Już w krotce się okaże.


"Opatowianin", czerwiec 1994Data utworzenia: 2011-06-24
Data aktualizacji: 2011-06-24

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony