Gospodarka


Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza Kółek Rolniczych

Stanisław Kuś

Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza Kółek Rolniczych zaistniała w Opatówku na początku 1964 roku. Rozwijające się rolnictwo domagało się nie tylko nawozów mineralnych, maszyn rolniczych, ciągników i środków ochrony roślin, ale także materiałów budowlanych i określonej mocy budowlano-montażowej. To zadanie przypisano najpierw SUW-owi, a następnie Rejonowemu Zakładowi Budownictwa Wiejskiego.

Ogólny obraz gminy w owych czasach kształtowały nie tylko zjawiska i wydarzenia o charakterze gospodarczym. Na jej pozycję wpływ wywierały także takie zjawiska jak: stan bazy i zaplecza w oświacie, służbie zdrowia, kulturze i innych dziedzinach życia społecznego, tu "Kronika" dostarcza nam aktualne przykłady.

W oświacie trudno realizować program edukacji, między innymi, bez szkół i określonej ilości w nich miejsc a także bez określonego zaplecza. W latach 1945-1951 szkoły takie powstały w Cieni II, Michałowie II, Sierzchowie, Tłokini Wielkiej oraz w Opatówku. W latach późniejszych materialna baza oświaty w gminie uległa dalszej rozbudowie. W 1969 roku oddano do użytku salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Opatówku, a w roku 1972 kompleks budynków Zespołu Szkół Rolniczych obejmujący budynek szkolny wraz z salą gimnastyczna, internatem oraz budynkiem mieszkalnym dla nauczycieli.

W dniu 1 kwietnia 1949 roku powołano do życia bibliotekę, nadając jej w 1975 r. status biblioteki gminnej. Od tego momentu, biblioteki w Chełmcach, Rajsku, Winiarach i Tłokini Wielkiej stały się bibliotekami filialnymi placówki w Opatówku.

Znaczącym zjawiskiem w dziedzinie kultury, wykraczającym poza ramy gminy, było oddanie do użytku (po remoncie budynku) pierwszego w województwie, a może i w kraju, wiejskiego kina panoramicznego. Wydarzenie to miało miejsce w 1965 roku.

Z innych wydarzeń z lat 1945-75 w gminie wymienić należy oddanie do użytku budynków; lecznicy dla zwierząt (1968r.) oraz budynku Banku Spółdzielczego w roku 1974.

Określone środki inwestycyjne wydatkowano także na kulturę fizyczną. Na początku lat siedemdziesiątych zmodernizowano boisko sportowe, dokonano jego ogrodzenia, wybudowano szatnię oraz pomieszczenia kasowe.

"Kronika" nie zawiera, poza kilkoma zdjęciami, danych dotyczących zakresu i rozmiarów budownictwa mieszkalnego zarówno blokowego jak i indywidualnego. Wiadomo jednak, iż jego zakres już wówczas, był bardzo szeroki. Znajdujące się w "Kronice" zdjęcia obrazują tylko fragmenty efektów budownictwa mieszkaniowego na takich ulicach jak: św. Jana, Kościelna, Piaskowa.

Miejsc, gdzie te efekty są bardziej okazałe, jest w Opatówku o wiele więcej. W artykule niniejszym nie wspominam o efektach działania władz gminnych w dziedzinie modernizacji dróg, ulic, budowie mostów, a także o pierwszych pracach dotyczących elektryfikacji Opatówka i niektórych wsi, wspominałem już bowiem o nich w artykułach poprzednich.

Część wymienionych w "Kronice" zakładów produkcyjnych i jednostek usługowych, dziś już nie istnieje, istniejące natomiast nadal - w sposób jak najmniej bolesny i dokuczliwy dla załóg - próbują znaleźć swoje miejsce w nowej rzeczywistości.

Kronika Gminy zawiera fakty i wydarzenia do roku 1975. Uważam, iż kronikarska forma dokumentowania rzeczywistości gminy po 1975 r. winna być i kontynuowana.

"Opatowianin", kwiecień 1994Data utworzenia: przed 2009-01-01
Data aktualizacji: 2009-09-23

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony