Restauracja Ordzińskiego, w czasie wojny pod nazwą Riga