Pomnik ofiar II wojny

OPATÓWEK - pomnik ofiar II wojny ¶wiatowej odsłonięty w 1981 r. (proj. Wiesław Andrzej OĽmina)