Zamek arcybiskupów

OPATÓWEK - zamek arcybiskupów gnieźnieńskich wzniesiony przez Jarosława Bogorię Skotnickiego ok. 1360 r., nie istniejący od początku XIX w. (próba rekonstrukcji: Wł. Kościelniak, J. Miluśka na podstawie opisów zawartych w pracy J. Tomali "Budownictwo obronne powiatu kaliskiego w XIV-XVIII wieku")