Ośrodek Zdrowia

OPATÓWEK - Ośrodek Zdrowia (1986 r.) - czwarta z kolei budowla na dawnym dziedzińcu pałacowym