Halina Korejwo, na wycieczce z grup± przyjació³, prawdopodobnie pracowników kaliskiego Syndykatu Rolniczego, ok. 1927 r.

Halina Korejwo, na wycieczce z grup± przyjació³, prawdopodobnie pracowników kaliskiego Syndykatu Rolniczego, ok. 1927 r.