"Babcia" z Rogowa - Maria z Szymańskich Marsowa, żona Władysława

„Babcia” z Rogowa - Maria z Szymańskich Marsowa, żona Władysława