Polskie skautki  podczas obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja w Tyflisie w 1918 r.; Tonia Korejwówna w pierwszym szeregu trzecia z prawej

Polskie skautki  podczas obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja w Tyflisie w 1918 r.; Tonia Korejwówna w pierwszym szeregu trzecia z prawej