Tonia Korejwówna, Kalisz ok. 1913 r.

Tonia Korejwówna, Kalisz ok. 1913 r.