Telegram od Stefana Kasińskiego zawiadamiający śmierci Bronisława Korejwo

Telegram od Stefana Kasińskiego zawiadamiający śmierci Bronisława Korejwo