Bogdan, Hala, Zosia Korejwowie, Kalisz ok. 1913 r.