Bronisław Jan i Anna Bolesława z Wolskich Korejwowie, Warszawa ok. 1897 r.