Uczennice Żeńskiej Szkoły Zawodowej w Liskowie. Maria Posiłkówna siedzi w pierwszym rzędzie z lewej