galeria

Harcerki z Opatówka w Worochcie. Czwarta od lewej Helena Mielczarkówna (Gabinowska), piąta - Irena Żulicka, szósta - Helena Fibingrówna (Żabińska).