galeria

Przekazanie sztandaru 1 lipca 1945 r. Przemarsz ulicą Kościelną w stronę rynku. Na pierwszym planie skauci kaliscy.