galeria

2. Drużyna Harcerska im. gen. Józefa Sowińskiego, ok. 1921 r. Stoją od lewej: Antoni Owczarek, Franciszek Cichy, Józef Mularczyk, majster z fabryki sukna Grodziński, opiekun drużyny, Władysław Antczak i Antoni Cichy; siedzą od lewej: Teodor Wiewiórkowski, Jan Maniński, Jan Jabłoński i ludwik Chwiralski; siedzą na dole od lewej: Maksymilian Przybylski, Stanisław Rogosiński, Ignacy Łukaszczyk, Antoni Rudka i Franciszek Antczak.