galeria

Pozostałość grobu naprzeciw kaplicy Radoszewskich. Być może dawny grób Gillerów. Ilustracje - sąd ostateczny i epitafium - nieczytelne.