Wiejski Dom Handlowy Gminnej Spó³dzielni  "Samopomoc Ch³opska" w Opatówku