Rodzina Pawłowskich

GRÓB RODZINY PAWŁOWSKICH
KAZIMIERZ PAWŁOWSKI
PRZEŻ. LAT 58
ZM.27.03.1977 R
CECYLIA PAWŁOWSKA Z OLCZAKÓW
PRZEŻ. LAT 81
ZM.31.10.1974 R
WAWRZYNIEC PAWŁOWSKI
UR. 5.08.1885
ZM. 8.08.1955 R