Władysław Krajewski

WŁADYSŁAW KRAJEWSKI
ZM. DN. 12 VIII 1943 R PRZEŻYWSZY LAT 72
(organista w kościele w Opatówku)