Franciszek Gutry

FRANCISZEK GUTRY
UR. D. 25 WRZEŚNIA 1828 R
UM. D. 4 SIERPNIA 1896 R
(ławnik gminy Opatówek w II poł. XIX w., działacz społeczny)