Jan Kliber

JAN KLIBER
UR. 30 LISTOPADA1896 R
ZM. 19 SIERPNIA 1920 R
WOJENNˇ ¦MIERCIˇ ZOSTAŁEM U¦PIONY
I Z GROBU DO GROBU JESTEM PRZENIESIONY
RODZICE DRODZY TAK MNIE KOCHALI
ŻE NA OBCYM CMENTARZU SPOCZYWAĆ NIE DALI
SŁUŻYŁ JAKO KAPRAL W 20 PUŁKU
ZGINˇŁ W WALCE Z NAWAŁˇ BOLSZEWICKˇ