Maria Wolińska

Z PODOBIŃSKICH MARIA WOLIŃSKA
ŻYŁA LAT 67,
ZM. 28.03.1921