Rodzina Gillerów

GRÓB RODZINY GILLERÓW
JAN KANTY GILLER
OFICER B. WOJSK POLSKICH I WIELKIEJ ARMII CESARZA NAPOLEONA I UCZESTNIK BITW POD OSTROGAN, MAKARAMI, WITEBSKIEM, WIA¬Mˇ, KRASNEM, KRAINˇ, SMOLEŃSKIEM, MOŻAJSKIEM, HERZBERG, WITEMBERGIEM, LIPSKIEM, SZATOKIERY, BREIN I REUSS
UR. 23 PA¬DZIERNIKA 1791 R
UM. D. 15 SIERPNIA 1846 R
I MAŁŻONKA JEGO FRANCISZKA ZE SZPADKOWSKICH GILLERÓW
UR. W 1800 R UM.18 SIERPNIA 1873 R
POKÓJ ICH CIENIOM
STEFAN GILLER
POETA-PEDAGOG
1834-1918
JADWIGA Z SADOWSKICH JASKŁOWSKA
1864-1947
ALFONS JASKŁOWSKI
1869-1954
WANDA Z ZUBRZYCKICH ROGUSKA
1908-1979
STANISŁAW ROGUSKI
1897-1987