Rodzina Skibów

KAROLINA Z ŁABSZÓW SKIBA
UR. 10/9 1857 ZM. 22/8 1932
JAN SKIBA
UR. 4 MAJA 1864 ZM. 19??
JERZY SKIBA
* 5.06.1889 ZM. 22.5.1944
TADEUSZ SKIBA
* 19.2.1917 ZM> 20.7.1940
MICHALINA SKIBA
PRZEŻ. LAT 76, ZM. 22.01.1964
JAN OCHOCKI
14-18.02.1946