Ignacy Łukaszczyk

IGNACY ŁUKASZCZYK
UR. 6 VII 1904 R
ZM. 18 VII 1945 R
(harcerz, przechowywał sztandar harcerski w czasie wojny, grób z "lilijką")