Józef Piotrowski

JÓZEF PIOTROWSKI
ŻYŁ LAT 56,
ZM.1.03.1909