Maria Olek

MARIA OLEK Z WARDĘGÓW
ZM.15 LUTEGO 1942 R W 70-tym ROKU ŻYCIA