Kościół w Chełmcach. Fot. z archiwum Urzędu Gminy Godziesze