Józef Nowak

JÓZEF NOWAK
PRZEŻ. LAT 22,
ZM. 24.07.1920
(Ciężko ranny w wojnie polsko-bolszewickiej, przywieziony do Michałowa, zmarł)