Antoni Pogorzelec

ANTONI POGORZELEC
UCZEŃ VI KLASY
ŻYŁ LAT 20,
ZM. 14 KWIETNIA 1917 ROKU