Józef Jabłkowski

JÓZEF JABŁKOWSKI
ŻYŁ LAT 62
ZM. 18 - X - 1909 R
MARIA Z FOGLÓW JABŁKOWSKA
ŻYŁA LAT 65
ZM. 12 - VII - 1922 R
(zakład kamieniarski S. Mikulski Kalisz)