Anna Szudek

ANNA CZESŁAWA
Z GŁOWINKOWSKICH SZUDEK

PRZEŻYWSZY LAT 30
ZMARŁA 1 CZERWCA 1893 R