Agnieszka Wrublewska

AGNIESZKA Z STĘPNIEWSKICH WRUBLEWSKA
PRZEŻYWSZY LAT 68,
ZM. D. 20 GRUDNIA 1896 R