galeria

Spotkanie po latach. Z prawej Janina Wolfówna (z domu Cichecka), obok (NN) - jej koleżanka z Seminarium mieszkająca po wojnie w Gdyni przy ul. Królewskiej. W środku dwie córki pani NN (starsza Jagoda), po bokach synowie J.W. (z lewej Jan, z prawej Kazimierz). Zdjęcie zrobione w 1953 lub 1954 roku w kaliskim parku