Konstanty Stokowski

KONSTANTY STOKOWSKI
WETERAN POWSTANIA 1863 R
ŻYŁ LAT 87
ZM. 7 I X 1926
Z STOKOWSKICH KAZIMIERA ROMANOWICZOWA
ŻYŁA LAT 45
ZM. 8 XII 1928
(zakład kamieniarski Ginter Kalisz)