galeria

Pomnik ofiar II wojny ¶wiatowej na opatowkim rynku. Proj. A. O¼mina, 1981