Marcyanna Binkowska

MARCYANNA Z ŁUKOWSKICH BINKOWSKA
PRZEŻYLA LAT 58
UM. D. 10 KWIETNIA 1904 R