Wojciech Milu¶ki

WOJCIECH MILU¦KI
ŻYŁ LAT 48
ZM. 20 LISTOPADA 1917 R
STANISŁAWA MILU¦KA Z D. TOMASZEWSKA
ŻYŁA LAT 82
ZM. 3.4.1955
ANNA Z MILU¦KICH JANIAKOWA
ŻYŁA LAT 35,
ZM.19.08.1930