Teofil Stępniewski

TEOFIL MIKOŁAJ STĘPNIEWSKI
UR. 22 LISTOPADA 1864 R
ZM. 29 SIERPNIA 1922 R
ALEKSANDRA Z ORDZIŃSKICH STĘPNIEWSKA
UR. 4 II 1866 R
ZM. 6 XI 1933 R