galeria

Poświęcenie sztandaru harcerskiego, 12.05.1935 r.